Πολιτική απορρήτου και cookies

Ποιοι είμαστε

Πολιτική Απορρήτου

Στις 25/5/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Σκοπός του παρόντος είναι η παροχή κάθε πληροφορίας προς εσάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, με απλή και σαφή διατύπωση.

Η Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί προσωπική ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Αντώνιος Σαλματάνης» αντιλαμβάνεται ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος κατοχής της με ηλ. Διεύθυνση: www.gtrmodels.com επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών ή και νομικών προσώπων που εκπροσωπούνται νομίμως. Η νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για εμάς. Κατά την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς πως έχουμε λάβει ήδη όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσωπικών σας δεδομένων, η συλλογή και επεξεργασία των οποίων περιορίζεται αποκλειστικά στον εμπορικό σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία μας αλλά και την συναφή με αυτόν συναλλακτική μας σχέση.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «Maze Games μονοπροσωπη ΙΚΕ». Η έδρα της Εταιρείας είναι η Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Αγίου Τρύφωνος αρ. 39, Τ.Κ. 14562. Η Εταιρεία κατέχει Α.Φ.Μ. 801283401, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 153480201000 με τηλ. 2108087258 και email: [email protected]. Υπεύθυνος επικοινωνίας για οποιοδήποτε ανακύπτον ζήτημα, είναι ο Αντώνιος Σαλματάνης.

Ο ιστότοπος (https://gtrmodels.com/) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητή σας.

Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία μας;

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 1 στ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον μας για την βελτίωση και σταθερότητα της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα σε εμάς, δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), αν διαπιστωθούν ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μόνο για πληροφόρηση, τότε συλλέγουμε μόνο εκείνα τα δεδομένα που ο περιηγητής σας μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files και συγκεκριμένα όσα αφορούν: 1) Την ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου σας στον ιστότοπό μας 2) Τον όγκο των δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes 3) Το πρόγραμμα περιήγησής σας 4) Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδο και περιήγησή σας στον ιστότοπό μας 5) Την διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπό μας.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και πραγματοποιείτε αγορές, πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία για τους σκοπούς της εκτέλεσης της Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης των προϊόντων που αγοράζετε, η Εταιρεία μας συλλέγει στοιχεία όπως: 1) όνομα και επώνυμο αγοραστή 2) Στοιχεία αποστολής των προϊόντων, δηλαδή πλήρη και ακριβή διεύθυνσή σας 3) τηλέφωνο επικοινωνίας 4) Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει για την αποπληρωμή από εσάς των παραγγελιών σας και να λαμβάνουμε υπόψη τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τον τρόπο αποπληρωμής κ.α. 5) Λοιπά στοιχεία, διευκρινίσεις και πληροφορίες που μπορεί να αφορούν την εκάστοτε εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Διευκρινιστικά, τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη ως προς την ορθότητα αυτών, στα αντίστοιχα πεδία.

Αναφορικά με τα στοιχεία ηλεκτρονικών πληρωμών, αυτά δεν αποθηκεύονται χωρίς την δική σας ρητή συναίνεση στο αντίστοιχο πεδίο και η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο μελλοντικές αγορές στο κατάστημά μας από εσάς και για κανέναν άλλον λόγο, ούτε διαβιβάζεται σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο.

Πολιτική για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια τα cookies αποστέλλονται στην ιστοσελίδα προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies λειτουργούν ως μνήμη σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να θυμάται τη συσκευή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας. Τα cookies μπορούν επίσης να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να βελτιώνουν την εμπειρία σας ως χρήστη, καθώς και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις που βλέπετε ανάλογα με αυτά που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser), ώστε να μην λαμβάνετε cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://google.com/ads/preferences για να ρυθμίσετε προτιμήσει σας αναφορικά με τα cookies της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορείτε να δείτε τα cookies που έχουν οριστεί στη συσκευή σας και του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής τους επισκεφτείτε τον ιστότοπο www. aboutcookies.org

Επιλογή των Cookies

Τα Αναγκαία τοποθετούνται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων», τοποθετούνται επιπλέον τα Προτίμησης, Επίδοσης και Στόχευσης. Επιλέγοντας «Αποθήκευση επιλογών» διατηρούνται μόνο τα Αναγκαία, ή και όποια άλλη κατηγορία cookies έχετε επιλέξει τικάροντας το σχετικό κουτάκι.

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε δύο δυνατότητες. Είτε να προχωρήσετε με αποδοχή όλων των cookies και λοιπών μηχανισμών («Αποδοχή όλων»), πράγμα που θα έχει ως συνέπεια την πρόσβασή σας σε όλες τις λειτουργικότητες της ιστοσελίδας μας. Είτε να προχωρήσετε με προσωποποίηση των επιλογών σας για τα cookies, πράγμα που ενδέχεται να μειώσει την εμπειρία σας («Αποθήκευση επιλογών»). Τα Αναγκαία τοποθετούνται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας. Καθώς είναι εντελώς απαραίτητα είτε από τεχνικής άποψης, είτε για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή λειτουργικότητες που επιλέγετε, η νομοθεσία μας επιτρέπει να τα τοποθετούμε χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή συγκατάθεση από εσάς. Δυστυχώς, εάν δεν επιθυμείτε την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να μη χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας και να διαγράψετε χειροκίνητα από το φυλλομετρητή σας τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί. Τα Προτίμησης, Επίδοσης και Στόχευσης τοποθετούνται εφόσον επιλέξετε το κουμπί «Αποδοχή όλων» που θα βρείτε τόσο δίπλα από την αρχική βασική ενημέρωση που σας παρέχουμε, όσο και κάτω από την αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση (banner). Θα θυμόμαστε την επιλογή σας αυτή για ένα έτος. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείτε από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σας ρωτήσουμε ξανά. Επιλέγοντας το κουμπί «Αποθήκευση επιλογών» που θα βρείτε κάτω από την αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση (banner), πραγματοποιείται τοποθέτηση όποιας από τις κατηγορίες «Προτίμησης», «Επίδοσης», «Στόχευσης» έχετε εσείς επιλέξει, τικάροντας το σχετικό κουτάκι και θα θυμόμαστε την επιλογή σας αυτή για ένα έτος. Εάν δεν έχετε τικάρει κανένα κουτάκι και πατήσετε «Αποθήκευση επιλογών», τότε θα αποθηκευτούν μόνο τα Αναγκαία και την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθείτε, θα σας ρωτήσουμε ξανά.

Αλλαγή επιλογών – Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε για το μέλλον την επιλογή που έχετε κάνει σχετικά με τα cookies και συναφείς τεχνολογίες στην ιστοσελίδα μας. Στο κάτω μέρος της Πολιτικής αυτής θα βρείτε δύο επιλογές: «Αποδοχή όλων» και «Αποθήκευση επιλογών». Ανεξάρτητα από το ποια ήταν η επιλογή σας την τελευταία φορά που σας ρωτήσαμε μέσω αναδυόμενου παραθύρου εάν επιθυμείτε την τοποθέτηση cookies και συναφών τεχνολογιών, μπορείτε μέσα από τα πεδία αυτά να αποφασίσετε ξανά, εύκολα, άμεσα και δωρεάν. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει «Αποδοχή όλων» και αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να επιλέξετε στο κάτω μέρος της Πολιτικής αυτής οποιαδήποτε (ή και καμία) από τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε και να πατήσετε «Αποθήκευση επιλογών». Αυτή η ενέργεια θα λειτουργήσει ως ανάκληση της συγκατάθεσης που έχετε ήδη δώσει σε εμάς και θα ισχύει για το μέλλον, δηλαδή από την αλλαγή αυτή και στο εξής δεν θα χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας (τα συγκεκριμένα) cookies και συναφείς τεχνολογίες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε και τα cookies που είχαν ήδη τοποθετηθεί στη συσκευή σας πριν την κατά τα ανωτέρω ανάκληση της συγκατάθεσής σας, τότε μπορείτε να το κάνετε χειροκίνητα, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στην ενότητα «Έλεγχος μέσω browser – Αφαίρεση cookies» παρακάτω.

Έλεγχος μέσω browser – Αφαίρεση cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Ανάμεσα στις επιλογές που έχετε (αναλόγως του φυλλομετρητή) είναι για παράδειγμα η αποδοχή όλων των cookies, η ύπαρξη προειδοποίησης για την τοποθέτηση των cookies ή και η απαγόρευση τοποθέτησής τους. Αντίστοιχα, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας, μπορείτε να αναστρέψετε τυχόν αποδοχή τοποθέτησης cookies και συναφών μηχανισμών από την ιστοσελίδα μας, διαγράφοντας τα ήδη αποθηκευμένα αρχεία. Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες ανά φυλλομετρητή:

Googlehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozillahttps://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Microsofthttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies#ie=ie-11

Operahttps://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safarihttps://support.apple.com/el-gr/guide/safari/sfri11471/mac

Για όσα προγράμματα περιήγησης δεν αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος ή εναλλακτικά να αναζητήστε μία λειτουργία “βοήθειας” στο αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης.

Φόρμα επικοινωνίας: Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (πχ μέσω της φόρμα επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς αυτά που συμπληρώνετε στη συγκεκριμένη φόρμα, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή με εμάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων αποτελεί το νόμιμο συμφέρον μας, ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Εάν η επικοινωνία αποσκοπεί στη μεταξύ μας σύναψη σύμβασης, τότε η συμπληρωματική νομική βάση βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

Διάρκεια Διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, τα προσωπικά σας δεδομένα, συνεχίζουν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία από εμάς, εάν αυτά παρέχονται για την εκτέλεση μιας σύμβασης – παραγγελίας ή για το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Για το πλήθος και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται αυτό φαίνεται από τις αντίστοιχες φόρμες εισόδου. Είναι δυνατόν να διαγράψετε εάν το επιθυμείτε τον λογαριασμό σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή ενός απλού μηνύματος Ηλ. Ταχυδρομείου στην προαναφερθείσα ανωτέρω διεύθυνση (βλ. υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων). Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης – παραγγελίας τα δεδομένα θα αποκλειστούν και θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή έχετε αποδεχτεί νομικά την περαιτέρω δέσμευση και χρήση αυτών από τον ιστότοπό μας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης – παραγγελίας

Για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκτέλεσης της συναφούς σύμβασης, συνεργαζόμαστε αυτονόητα με παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι μας στηρίζουν εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση των παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στους παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβάζονται στην εταιρεία μεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στο εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών, εάν αυτό είναι απαραίτητο για το χειρισμό πληρωμών. Η νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων βρίσκει έρεισμα στο αρ. 6 παρ. 1 περ. β του ΓΚΠΔ. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις πιστωτικές ή χρεωστικές σας κάρτες δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας με κανέναν τρόπο. Τα καταχωρείτε στον διακομιστή (server) του διατραπεζικού συστήματος συνεργασίας και χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάγκη μιας μεμονωμένης συναλλαγής η οποία συνδέεται με συγκεκριμένη παραγγελία σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στον διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter)

Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και ανάλογα με τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρήσατε, δημιουργούμε προφίλ χρήστη, σύμφωνα με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και επιλογές και θα σας στέλνουμε αντίστοιχα ενημερωτικά δελτία μέσω ηλ. Ταχυδρομείου (newsletters) τα οποία σας ενημερώνουν για τα νέα προϊόντα ή/και προσφορές μας κ.λπ., γεγονός που εναρμονίζεται με το αρ. 6 παρ. 1 περ. α’ του ΓΚΠΔ. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την Εταιρεία μας, είτε χρησιμοποιώντας στο τέλος του newsletter τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής, είτε με αποστολή email στο [email protected].

 Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στην βάση δεδομένων μας, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να βρίσκεστε σε αλληλεπίδραση με την Εταιρεία μας (ενδεικτικά διατηρείτε Λογαριασμό, είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, προβαίνετε σε παραγγελίες προϊόντων από το κατάστημά μας, επικοινωνείτε στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς ή προωθητικές μας ενέργειες κ.α.) και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να ανακύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή εφόσον εκλείψουν οι σκοποί αυτοί και δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια των νομίμων υποχρεώσεών μας π.χ. για φορολογικούς λόγους. Επιπρόσθετα, διατηρείτε το δικαίωμα εκ του νόμου και του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους από εμάς, η οποία βασίζεται στο έννομο συμφέρον σας αλλά και σε λόγους σύννομα πρακτικούς για την εκτέλεση παραγγελιών από εσάς. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψιν το είδος των δεδομένων σας, την ποσότητα αυτών, το σκοπό επεξεργασίας τους, την διασφάλιση του απορρήτου αυτών κ.λπ. Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή, πλην εξαιρέσεων που παραπάνω περιγράφηκαν και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματός σας αυτού, παρακαλώ ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της παρούσας πολιτικής.

Διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους

Η Εταιρεία μας, διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβαστούν δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, εκτός του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομ΄νεων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο της Εταιρείας μας, στο www.gtrmodels.com.

Τα Δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Δικαίωμα ενημέρωσης κατά τη συλλογή δεδομένων κατ’ αρ. 13, 14 ΓΚΠΔ  

Διατηρείτε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για πληροφορίες που άπτονται της επεξεργασίας των δεδομένων σας κατά τη στιγμή της παροχής σε εμάς αυτών, όπως για παράδειγμα το είδος αυτών, το σκοπό επεξεργασίας τους, το χρονικό διάστημα διατήρησής τους κ.λπ.

 • Δικαίωμα Πρόσβασης κατ’ αρ. 15 ΓΚΠΔ

Έχετε Δικαίωμα να ρωτήσετε εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων σας.

 • Δικαίωμα διόρθωσης κατ’ αρ. 16 ΓΚΠΔ

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε με δική σας ευθύνη, επιμέλεια και υπαιτιότητα ως προ την καθυστέρηση τυχόν μη έγκυρης ενημέρωσης, την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπόντων δεδομένων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 • Δικαίωμα Διαγραφής κατ’ αρ. 17 ΓΚΠΔ

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο ικανοποιείται υπό προϋποθέσεις (π.χ. άρση συγκατάθεσης / νόμιμη εναντίωση κ.λπ.).

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας κατ’ αρ. 18 ΓΚΠΔ

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ύπαρξης ανακριβών δεδομένων, παράνομης επεξεργασίας, μη χρησιμότητας αυτών, υποβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία αυτών κ.ο.κ.

 • Δικαίωμα εναντίωσης κατ’ αρ. 21 ΓΚΠΔ

Με την άσκηση του δικαιώματός σας για διακοπή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας, για λόγους που είναι συνδεδεμένοι με το πρόσωπό σας και την προσωπική σας κατάσταση, λαμβάνει χώρα η έγκυρη διαγραφή μετά από έγκαιρη ενημέρωσή μας μέσω ηλ. Ταχυδρομείου στο email [email protected]. Εξαίρεση από την διαγραφή αυτή υπάρχει σε περίπτωση σύννομης διατήρησης αυτών από εμάς αιτία της οποίας δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί το αίτημά σας με την ταυτόχρονη ενημέρωσή σας για αυτό.

 • Δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης στα πλαίσια λήψης απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατ’ αρ. 22 ΓΚΠΔ

Διατηρείτε το δικαίωμα να μην αποτελείται αντικείμενο απόφασης που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που συνδέονται με το πρόσωπό σας ή που σας επηρεάζουν σημαντικά κατά παρεμφερή τρόπο.

 • Δικαίωμα Φορητότητας κατ’ αρ. 20 ΓΚΠΔ

Διατηρείτε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα από την Εταιρεία μας και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εναντίωση από πλευράς μας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται από τον ΓΚΠΔ.

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σε περίπτωση  παραβίασης κατ’ αρ. 34 ΓΚΠΔ

Διατηρείτε το δικαίωμα να ενημερώνεστε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από την Εταιρεία μας σε κάθε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα προπεριγραφόμενα δικαιώματά σας, ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως από τον τόπο που λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των δεδομένων και ανεξαρτήτως το που έχει την έδρα της η Εταιρεία μας. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε κατόπιν αποστολής μηνύματος ηλ. Ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Ο νόμιμος χρόνος ανταπόκρισής μας σε κάθε αίτημα είναι ένας μήνας από την παραλαβή του αιτήματός σας. Παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας κατά δύο επιπλέον μήνες εφόσον απαιτείται, αφού ληφθεί υπόψιν η πολυπλοκότητα του εκάστοτε αιτήματος και του πλήθους των αιτημάτων σας. Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτό να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας μέσω ηλ. Αλληλογραφίας, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικώς το αίτημά ή τα αιτήματά σας στην έδρα της Εταιρείας μας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Τρύφωνος, αρ. 39 και Τ.Κ. 14562. Η απόκριση στο αίτημά σας θα πραγματοποιηθεί στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

Δεσμοί ανακατεύθυνσης προς άλλους ιστότοπους (links)

Αυτή η Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Μπορούμε να παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες και πελάτες μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω ιστοτόποι ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων στους οποίους συνδέουμε ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων εκτός του παρόντος και η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν προορίζεται να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη πέραν του παρόντος Ιστότοπου.

Η Ετιαρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Ο ιστότοπος www.gtrmodels.com αναγνωρίζει τη σημασία του ζητήματος της διασφάλισης της ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε κακόβουλη παραβίαση τους με σκοπό την περαιτέρω χρήση τους για παράνομους και αθέμιτους σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό και στην κουλτούρα συνεπώς της Εταιρείας μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με την χρήση των πλέον εξελιγμένων μέτρων ψηφιακής ασφάλειας για την αποτροπή κάθε κακόβουλης ενέργειας εις βάρος σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες συνυφαίνονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.gtrrmodels.com επιτυγχάνεται με τις παρακάτω μεθόδους:

 • Αναγνώριση μέσω ψηφιακών διαπιστευτηρίων κάθε Πελάτη:

Προαιρετικά, οι Κωδικοί που χρησιμοποιείτε για την είσοδο στον λογαριασμό σας είναι αφενός μεν ο Κωδικός Εισόδου (email) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας που έχετε επιλέξει για την είσοδό σας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας ψηφιακά διαπιστευτήρια που συνδέονται άρρηκτα με το πρόσωπό σας, όσο συχνά επιθυμείτε. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχετε μόνο εσείς με τους παραπάνω κωδικούς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής του από τυχόν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή τρίτους εν γένει. Επίσης πρόσβαση στον κωδικό εισόδου έχει ο διαχειριστής του συστήματος, όχι όμως και στον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχετε καταχωρήσει. Σε περίπτωση απώλειας ή αθέμιτης διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, άλλως η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του κωδικού ασφαλείας σας από τρίτον που έχει υποκλέψει τα στοιχεία σας με οποιονδήποτε τρόπο.  Σας συνιστούμε, για την δική σας ασφάλεια, να τροποποιείτε συχνά το password σας και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μας κατάστημα φιλοξενείται σε διακομιστή διαδικτύου (webserver) ο οποίος διαθέτει μηχανισμούς «τοίχους προστασίας» από κυβερνοεπιθέσεις (firewall).

Απόρρητο των Συναλλαγών σας

Η τήρηση του απορρήτου για την Εταιρεία μας είναι εκ των ων ουκ άνευ. Οι ίδιες αρχές που διέπουν την φυσική συναλλαγή ή δια τηλεφώνου, διαπνέουν και τις συναλλαγές στα πλαίσια του e-commerce. Όλες οι παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες στα πλαίσια των μεταξύ μας εμπορικών συναλλαγών, είναι καθόλα εμπιστευτικές, λαμβάνονται για την προστασία αυτών όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και μέτρα άκρατης επιμέλειας στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της εμπορικής μας δραστηριότητας. Τα δε μέτρα συνήθους επιμέλειας κατ’ ελάχιστον είναι:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή/και υπάλληλοί μας, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Στην περίπτωση που γίνεται χρήση τρίτων για την υποστήριξη των συστημάτων, η Εταιρεία μας φροντίζει για την απόλυτη εξασφάλιση του απορρήτου.

Ασφάλεια στοιχείων πληρωμών

Όλες οι αγορές που πραγματοποιείτε εντός του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και οι οποίες αναπόδραστα συνδέονται με την αποστολή προσωπικών σας στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων χρέωσης, βλ. πιστωτική ή χρεωστική κάρτα), λαμβάνουν χώρα στο απόλυτα ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας ή της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών (Paypal). Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας σας, παρά μόνον χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσής της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών σας είναι απόλυτα διασφαλισμένες.  

Επικοινωνία

Οποιαδήποτε απορία έχετε σχετική με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected].

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς κάποιο από τα αιτήματά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος ΚΞηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, τηλ. +30 2106475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής https://www.dpa.gr/el/syndesi/prosvasi

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΜΑΡΚΑ

ΤΥΠΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

×