Πολιτική αποστολής και επιστροφών προϊόντων

Με την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμφωνείτε στην αποστολή αυτών με την αντίστοιχη επιβάρυνση μεταφορικών που ισχύει εκάστοτε αναλόγως την χιλιομετρική απόσταση της αποστολής των προϊόντων που παραγγέλνετε, το βάρος, τον όγκο και τον αριθμό προϊόντων που έχετε επιλέξει.

Η Εταιρεία μας, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών που εφαρμόζει κατά καιρούς, διατηρεί το δικαίωμα να μην χρεώνει μεταφορικά από ένα ποσό αγοράς και πάνω. Η προωθητικές αυτές ενέργειες, υπόκεινται σε μεταβολές και η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε τροποποιήσεις αυτών των πολιτικών άνευ προηγούμενης ενημέρωσης του πελάτη, ο οποίος υποχρεούται να παρακολουθεί και να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική μεταφορικών.

 Η αποστολή των προϊόντων λαμβάνει χώρα στον τόπο, την ακριβή διεύθυνση και το όνομα παραλήπτη κ.λπ. που μας έχει υποδείξει, μέσω εταιρείας ή εταιρειών ταχυμεταφορών που συνεργάζεται η Εταιρεία μας. Από την παραλαβή της πληρωμής για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, τα προϊόντα εφόσον είναι διαθέσιμα, αποστέλλονται συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και με εξαίρεση ακραίων περιπτώσεων που δεν υπολογίζονται ακόμα και με την λήψη μέτρων άκρατης επιμέλειας π.χ. απεργίες, διαδηλώσεις, ανωτέρα βία, μέτρα πρόληψης ασθενειών (βλ. μέτρα πρόληψης διάδοσης νόσου covid-19). Η Εταιρεία μας, δεν φέρει την ευθύνη για την οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να προκληθεί στην παράδοση εξαιτίας των προαναφερθέντων γεγονότων που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας παραλαβής των προϊόντων που έχετε παραγγείλει ή σε περίπτωση που η παράδοση καταστεί αδύνατη για οποιαδήποτε αιτία, η αποστολή θα παραμείνει εις χείρας της μεταφορικής εταιρείας για το χρονικό διάστημα που ορίζει η ίδια αναλόγως την εφαρμοζόμενη από αυτήν πολιτική και με την οποία θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία και επαφή εγκαίρως. Σε περίπτωση παρέλευσης της οριζόμενης από την μεταφορική εταιρεία προθεσμίας ανάληψης της αποστολής, η αποστολή θα επιστρέφεται στην Εταιρεία μας και εάν επιθυμείτε την επαναποστολή του αυτή θα λαμβάνει χώρα με την χρέωση εκ νέου των μεταφορικών εξόδων ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική αποστολή ήταν άνευ χρέωσης εξαιτίας προωθητικής πολιτικής της Εταιρείας που αφορά αυτονόητα την άπαξ αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων.   

Η Εταιρεία μας, προσπαθεί πάντοτε να διατηρεί μέσω συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών να διατηρεί ενημερωμένη την βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής της σελίδας, από την οποία προκύπτει και η διαθεσιμότητα των προϊόντων της. Στην απευκταία περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, διατηρείτε το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας ή την αλλαγή αυτής εάν και εφόσον επιθυμείτε εναλλακτικά την παραγγελία κάποιου άλλου διαθέσιμου προϊόντος ή προϊόντων ίσης ή άλλης αξίας με επιστροφή της διαφοράς ή την επιπλέον καταβολή από πλευράς σας της όποιας ανακυπτόμενης προς τα άνω διαφοράς.

Κατά τα νομίμως οριζόμενα εκ του Ν. 2251/1994 και όπως ισχύει κάθε φορά, έχετε δικαίωμα επιστροφής των παραγγελθέντων προϊόντων εντός νομίμου προθεσμίας η οποία είναι 14 πλήρεις ημέρες και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία έγκυρης παραλαβής των προϊόντων που έχετε αγοράσει και λήγει με την παρέλευση της 14ης ημέρας από την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση επιστροφής και υπαναχώρησης από την αγορά των προϊόντων, η πίστωση των χρημάτων σε εσάς θα λάβει χώρα με την παραλαβή των προϊόντων από την εταιρεία μας και την διαπίστωση πρώτον ότι αυτά βρίσκονται άθικτα στην αρχική τους συσκευασία μαζί με όλα τα παρελκόμενα αυτών στοιχεία (βλ. συνοδευτικά booklet, memorabilia συλλεκτικών ειδών κ.ο.κ.). Το κόστος αποστολής λόγω υπαναχώρησης εκ του νόμου επιβαρύνει τον αγοραστή και όχι την Εταιρεία μας. Εάν το προϊόν επιστραφεί σε μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμη μορφή, ήτοι με ελαττώματα που είτε μειώνουν την λειτουργική ή/και αισθητική του αρτιότητα από δική σας υπαιτιότητα (π.χ. μη σωστή συσκευασία), τότε η Εταιρεία διατηρεί από τώρα το δικαίωμά της να σας επιστρέψει την αξία που θα έχει το προϊόν κατά την αξιολόγηση της Εταιρείας μας λόγω του ελαττώματος αυτού και κατά την δική της κρίση και αντικειμενική αξιολόγηση, όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην αγορά συλλεκτικών ειδών.

Σε περιπτωση επιστροφης χρηματων, θα γινει με το ιδιο μεσο που εγινε η πληρωμη.

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΜΑΡΚΑ

ΤΥΠΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

×